یخچال برفک زدایی نمی کند

یخچال برفک زدایی نمی کند (+راه حل)

اگر یخچال برفک زدایی نمی کند از بروز خرابی در قطعه‌ای از قطعات یخچال خبر میدهد. البته تعمیر یخ زدایی نکردن یخچال امر پیچیده‌ای نیست و با تعویض قطعه خراب شده به راحتی امکان پذیر است. البته کشف قطعه خراب شده و یا علت برفک زدایی نکردن یخچال قدری سخت است. در مواردی حضور یک …

یخچال برفک زدایی نمی کند (+راه حل) ادامه »